Právní doložka

Právní upozornění

Stránky slovenského registru pramenů a studánek jsou volně přístupným informačním zdrojem. Pro vstup na web a jeho prohlížení neexistuje žádné omezení, není nutná registrace ani zadávání osobních údajů. Svým vstupem souhlasíte s obsahem níže uvedených podmínek a upozornění.

Obsah webu

Obsah je tvořen celou řadou autorů, kteří vkládají jednotlivé záznamy o vodních zdrojích z území Slovenské republiky. Informace o jednotlivých záznamech jsou duševním majetkem autorů jednotlivých záznamů a podléhají příslušným ustanovením autorského zákona. Každý autor je odpovědný za skutečnost, že vkládaný obsah je jeho dílem. Pokud jste získali oprávněný pocit, že některá část obsahu těchto stránek porušuje autorský zákon, prosíme o kontaktování a nahlášení tohoto problému.

Obsah jako celek je publikován pod Creative Commons licencí. Dílo je možné kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti za podmínek uvedení autora, zákazu užívání díla ke komerčním účelům a šíření pod stejnou, nebo slučitelnou licencí. Při přejímání částí dat z národního registru není nutné uvádět autory jednotlivých záznamů, tito autoři jsou dohledatelní na webu národního registru. Jako autor se v tomto případě uvede organizace Mladí ochránci přírody, která registr spravuje.

Stránky obsahují celou řadu odkazů na webové stránky jiných provozovatelů, na které se mohou vztahovat odlišné podmínky využití a provozovatel webu neručí za jejich obsah.

Autor záznamu souhlasí se zveřejněním informací o záznamu společností Seznam.cz, a.s. prostřednictvím Internetu a také přidružených služeb a aplikací (mobilní aplikace, Mapy API apod.). Maximální rozsah zveřejněných informací o záznamu je shodný s rozsahem zveřejněných informací na tomto webu. Jiné informace (např. e-mail, ...) společnosti Seznam.cz, a.s. nepředáváme.

Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data, která lze poskytnout prostřednictvím těchto stránek, jsou spravována dle zásad ochrany osobních údajů a správce ručí za jejich nezneužití. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 39170/001. Při návštěvě webových stránek národního registru je zaznamenávána pouze IP adresa ze které je přistupováno a to pouze z důvodů technické funkčnosti některých částí webu. Při mailové komunikaci využíváme získanou emailovou adresu pro zasílání novinek o činnosti národního registru. V případě žádosti o odstranění je emailová adresa z databáze odstraněna.

Cookies

Velkým tématem poslední doby (leden 2022) jsou cookies. Web registru získává od svých návštěvníku pouze technická cookies, pro které není souhlas vyžadován. Jediná informace, kterou pomocí cookies získáváme je zda jste na web přihlášeni skrze svůj uživatelský účet nebo nikoliv. Pro měření návštěvnosti využíváme službu Toplist, která funguje nově bez použití cookies.

Odpovědnost

Provozovatel webu upozorňuje na skutečnost, že informace na webových stránkách nemusí být vždy přesné a odpovídající realitě. Záznamy v registru jsou vkládány celou řadou autorů z celého uzemí státu v různých časových intervalech a provozovatel stránek v žádném případě nemá možnost kontroly správnosti vložených údajů. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, způsobené využitím informací z těchto, nebo odkazovaných webových stránek. Pokud je v poznámce u vodního zdroje uvedeno, že studánku hlídá trpaslíček, který rozdává čokoládu a při vaší návštěvě trpaslíčkovi čokoláda došla, nelze uplatňovat žádnou náhradu škody za tuto skutečnost. Pokud zjistíte, že údaje v registru neodpovídají realitě, prosíme o zprávu (ke každému záznamu v registru, lze odeslat chybové hlášení).

Vodní zdroje, které jsou označeny jako "poživatelné", nejsou v žádném případě prověřeny rozborem na pitnou vodu. Jakákoliv konzumace vody z jakéhokoliv vodního zdroje je vždy na vaše riziko. Provozovatel webu o žádném evidovaném zdroji neprohlašuje, že obsahuje pitnou vodu a nenese tak žádnou odpovědnost za případné problémy spojené s konzumací.

Kontakt na autora stránek

Tento web tvoří a spravují Mladí ochránci přírody, z.s. - Dittrichova 9, Praha 2, 120 00, www.emop.cz, CDM@emop.cz