Rozbory a číslíčka

Zdroje s provedeným rozborem kvality vody

Hrstka zdrojů z registru se může pyšnit provedeným rozborem kvality vody. Zde uvádíme seznam zdrojů u kterých máme rozbor k nahlédnutí. Nejde vždy o aktuální data, ale i tak z nich lze vyčíst moho zajímavého. Případná konzumace vody je na vlastní nebezpečí a záleží hlavně na zdravém rozumu, neboť i den pro odběru vody pro rozbor mohou nastat v okolí zdroje skutečnosti které změní kvalitu vody.

Zdroj Název Kraj Okres Rozbor Datum